Karta pojazdu

Pytanie:

Pod koniec czerwca kupiłem samochód osobowy. Był on pierwszy raz rejestrowany w Polsce. Musiałem przy rejestrowaniu wyrobić Kartę pojazdu , za którą zapłaciłem 1000 złotych. Wiadomo mi że cena może się wachać od 55 - 1000 złotych. Od czego uzależniona jest cena niniejszej Karty? Jaki akt prawny reguluje wysokość tej opłaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 77 prawa o ruchu drogowym przy pierwszej rejestracji pojazdu dokonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kartę pojazdu dla pojazdu samochodowego wydaje, za opłatą, właściwy w sprawach rejestracji starosta. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U 2002r. nr 18 poz. 177r.) za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organy rejestrujące pobierają opłatę w wysokości 500 zł. Jeżeli jednak rejestracji podlega pojazd niedopuszczony do ruchu lub dopuszczony do ruchu czasowo albo warunkowo w państwie pochodzenia, organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 1 000 zł. W stosunku do pojazdów objętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia procedurą tranzytu przez graniczny urząd celny i zgłoszonych do odprawy w wyznaczonym terminie, organ rejestrujący, wydając kartę pojazdu, pobiera opłatę w wysokości dotychczasowej, jeżeli rejestracja pojazdu, o której mowa w § 1 ust. 1, nastąpi do dnia 31 grudnia 2002 r. Powoływane Rozporządzenie weszło w życie dnia 10 marca 2002r. (Rozporządzenie obowiązywało do 20.08.2003 r.)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

kartapojazdu

27.12.2010 12:16:54

Re: Karta pojazdu

Jeżeli w okresie od 01 05 2004r. do 14 04 2006r. za sprowadzony z zagranicy samochód Zapłaciłeś 500,00zł za wydanie karty pojazdu ZWRÓCIMY CI CZĘŚĆ OPŁATY. Są dwie możliwości: 1. Zlecasz Kancelarii odzyskanie opłaty za kartę pojazdu i otrzymujesz 300,00zł w tym wariancie: * nie Płacisz żadnych zaliczek i nie Ponosisz żadnych kosztów * Kancelaria pokrywa w całości koszty radcy prawnego i koszty sądowe * Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną - nie Będziesz musiał uczestniczyć w procesie odzyskania opłaty, zrobimy wszytko za Ciebie * termin oczekiwania na pieniądze ok. 6 miesięcy (jest to uzależnione od terminów sądowych) 2. Odbierz od nas już dziś - od ręki 150,00zł w tym wariancie: * Otrzymujesz mniejszą kwotę niż w wariancie pierwszym ale pieniądze Masz od ręki (150,00zł wysyłamy w tym samym dniu, w którym otrzyamy od Ciebie dokumenty) * nie Czekasz kilku miesięcy lecz Cieszysz się pieniędzmi już dziś * pozostała część nienależnie pobranej opłaty przechodzi na Kancelarię, która we własnym imieniu ją odzyskuje Kancelaria odzyskuje opłaty za karty pojazdu z terenu całej Polski. Nie ważne gdzie mieszkasz. Zapraszamy na stronę internetową Kancelarii Prawnej: www.kartapojazdu.com


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: