e-prawnik.pl Porady prawne

Podział majątku wspólnego w umowie majątkowej małżeńskiej

Pytanie:

Czy podziału majątku wspólnego między małżonkami można dokonać przed orzeczeniem rozwodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Podział majątku wspólnego w umowie majątkowej małżeńskiej

8.3.2012

W doktrynie wskazano, że intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową może być dokonana w jednym akcie notarialnym u notariusza łącznie z umownym podziałem majątku wspólnego oraz "zamieszczeniem w nim wniosku o ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej" czyli możliwe jest poza wprowadzeniem rozdzielności majątkowej dokonanie podziału majątku wspólnego, a strony powinny dokonać zgodnego podziału, podać jakie przedmioty stanowią ich majątek wspólny i jaka jest ich wartość. Nadto uważa się, iż w treści intercyzy celowe jest skonkretyzowanie jej skutków poprzez wskazanie, jakie indywidualnie wskazane przedmioty majątkowe wejdą w wyniku tej umowy w skład majątku wspólnego, a jakie w skład majątków osobistych (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 marca 1995 roku, sygn. akt III CZP 32/95). Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 kwietnia 1991 roku, sygn. akt III CZP 76/90 podkreśla, iż "W czasie trwania ustawowej wspólności majątkowej dopuszczalne jest rozporządzenie przez małżonka przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego małżonka". Pogląd ten jest jednak przedmiotem kontrowersji w doktrynie

A. Szpunar w glosie do tej uchwały wskazał, że: "Skoro majątek wspólny ma służyć przede wszystkim samym małżonkom, dysponowanie jego składnikami stanowi ich wyłączne prawo. Należy zatem szanować wolę małżonków, jeżeli nie jest ona sprzeczna z wyraźnym przepisem ustawy. Ustrój majątkowy małżeński nie powinien być rozumiany jako częściowe ubezwłasnowolnienie obojga małżonków", a z kolei A. Lutkiewicz wskazała, że poza dokonywaniem drobnych podarków między małżonkami do "rozporządzania przez małżonka przedmiotem wchodzącym w skład majątku wspólnego na rzecz majątku odrębnego drugiego małżonka niezbędna byłaby forma małżeńskiej umowy majątkowej".

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ