e-prawnik.pl Porady prawne

Pozytywne i negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu przez sąd

Pytanie:

Witam. Proszę o podanie pozytywnych i negatywnych przesłanek orzeczenia rozwodu przez sąd?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne, gdy łącznie zajdą wszystkie przesłanki pozytywne rozwodu i jednocześnie nie będą istnieć przesłanki negatywne. Decyduje w tym przedmiocie stan w chwili zamknięcia ewentualnej rozprawy (art. 316 § 1 kpc).

Przesłankami pozytywnymi są:

1. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

2. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Przesłankami negatywnymi są:

1.Jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,

2.Jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego,

3.Jeżeli rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Aby można skutecznie dochodzić orzeczenia rozwodu, spełnione muszą być wszystkie przesłanki pozytywne oraz nie mogą zachodzić żadne przesłanki negatywne.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY