e-prawnik.pl Porady prawne

Rolnik VAT-owcem

Pytanie:

Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Rolnik VAT-owcem

20.11.2007

Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia (a tym samym przejść na ogólne zasady opodatkowania VAT), pod warunkiem (warunki te muszą być spełnione łącznie):

  1. dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktów rolnych oraz świadczenia usług rolniczych o wartości przekraczającej 20.000 zł oraz
  2. dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz
  3. prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Jak stanowi art. 43 ust. 4 ustawy o VAT, rolnik ryczałtowy, który zamierza zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 3, jest obowiązany prowadzić ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesięcy poprzedzających bezpośrednio miesiąc, od którego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

Przepisy nie wymagają natomiast, aby przed przejściem na ogólne zasady opodatkowania VAT rolnik musiał wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ