e-prawnik.pl Porady prawne

Środki na koncie oddziału w przetargu

Pytanie:

Zamawiający, rozpisując przetarg postawił warunek w SIWZ mówiący o posiadaniu środków finansowych w wysokości 100 000 PLN lub linii kredytowej. Ofertę składała firma francuska posiadająca swój oddział w Polsce. Na potwierdzenie spełnienia warunku, przedstawiła opinię banku potwierdzającą, że na koncie oddziału firmy w Polsce znajdują się wymagane środki finansowe. Był to jedyny dokument nawiązujący do oddziału firmy. Pozostałe dokumenty (KRS, KRK, zaświadczenia ZUS i US nawiązywały do firmy matki). Zamawiający odrzucił ofertę twierdząc, że konto Oddziału nie ma nic wspólnego ze zdolnością finansową firmy macierzystej. Jednocześnie zamawiający nie wezwał firmy do uzupełnienia dokumentu. Czy zamawiający miał prawo odrzucić ofertę z tego powodu i nie wezwać firmy do uzupełnienia dokumentu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Środki na koncie oddziału w przetargu

24.10.2006

Choć zagadnieniu oddziału został poświęcony odrębny rozdział w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, to jednak przepisy te nie definiują pojęcia oddziału. Należy jednak uznać, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy nie jest odrębnym, samodzielnym podmiotem. Jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której (w ramach której) zagraniczny przedsiębiorca wykonuje działalność w RP. Dla rozstrzygnięcia opisanej sprawy warto przytoczyć orzeczenie ETS z dnia 18 marca 1981 r. w sprawie Blankaert i Willems PVBA, w którym Trybunał stwierdził, iż „pojęcie oddziału, agencji lub każdego innego zakładu jest równoznaczne z istnieniem centrum operacyjnego, które manifestuje się w sposób trwały na zewnątrz jako przedłużenie przedsiębiorstwa macierzystego, ma dyrekcję i jest materialnie wyposażone tak, aby istniała możliwość negocjowania spraw z osobami trzecimi w taki sposób, aby ci ostatni wiedząc, że zostanie nawiązany ewentualny stosunek prawny z przedsiębiorstwem macierzystym z siedzibą za granicą, byli zwolnieni z konieczności bezpośredniego zwrócenia się do niego i mogli prowadzić interesy z centrum operacyjnym, które stanowi jego przedłużenie”.

Wydaje się więc, że przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych środków finansowych w odniesieniu do oddziału, potwierdza wiarygodność finansową wykonawcy. Nawet jeśli byłoby inaczej, to w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający powinien był wezwać do dostarczenia dokumentu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ