System refundacji leków i marże aptekarzy

Pytanie:

Jakie przepisy w Polsce regulują system refundacji leków? Kto otrzymuje refundację: producent, hurtownia czy apteka? Jakie przepisy regulują wysokość marż leków refundowanych sprzedawanych w aptece?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kwestie związane z refundacją leków obecnie są regulowane przez przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa) oraz szereg przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Należy jednakże zauważyć, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. powyższa kwestia będzie regulowana ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy refundację ceny leku otrzymuje bezpośrednio apteka. Należy wszakże zauważyć, iż kwota refundacji nie może zasadniczo przekroczyć ustalonej urzędowo ceny leku.

Przepisy dotyczące marż leków i produktów leczniczych regulowane są na podstawie ustawy o cenach. Obecnie są one określane na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia marż hurtowych i detalicznych, przyjętych do ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych leków i wyrobów medycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.11.2017

  Praca dla Młodych - czyli jak korzystnie zatrudnić pracownika?

  Program „Praca dla młodych” stworzył system finansowych zachęt dla pracodawców zatrudniających bezrobotnych do 30 roku życia. Nowe rozwiązania wprowadzone zostały (...)

 • 27.11.2003

  Refundacja ceny leku (wyrobu medycznego)

  Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia nie zawiera definicji refundacji leku (wyrobu medycznego). W języku potocznym oznacza ona zwrot poniesionych kosztów. Dla apteki jest to (...)

 • 10.4.2012

  Rabaty i marże

  W prawie polskim obowiązuje tzw. zasada swobody kontraktowania, która oznacza w szczególności, że strony zawieranej umowy (w tym umowy sprzedaży) mogą swobodnie kształtować postanowienia wiążącego (...)

 • 12.10.2017

  Jak skorzystać z refundacji leków?

  Dzięki refundacji możesz kupić taniej: leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne. Które leki możesz kupić taniej?

 • 30.8.2018

  Jak dostać refundowane środki pomocnicze i ortopedyczne?

  Pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, (...)