e-prawnik.pl Porady prawne

System refundacji leków i marże aptekarzy

Pytanie:

Jakie przepisy w Polsce regulują system refundacji leków? Kto otrzymuje refundację: producent, hurtownia czy apteka? Jakie przepisy regulują wysokość marż leków refundowanych sprzedawanych w aptece?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: System refundacji leków i marże aptekarzy

5.9.2011

Kwestie związane z refundacją leków obecnie są regulowane przez przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej ustawa) oraz szereg przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Należy jednakże zauważyć, iż począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. powyższa kwestia będzie regulowana ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy refundację ceny leku otrzymuje bezpośrednio apteka. Należy wszakże zauważyć, iż kwota refundacji nie może zasadniczo przekroczyć ustalonej urzędowo ceny leku.

Przepisy dotyczące marż leków i produktów leczniczych regulowane są na podstawie ustawy o cenach. Obecnie są one określane na podstawie obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia marż hurtowych i detalicznych, przyjętych do ustalenia urzędowych cen hurtowych i detalicznych leków i wyrobów medycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ