Automatyczne przedłużenie umowy OC

Pytanie:

Otrzymałem wezwanie z ubezpieczalni do zapłaty "odpowiedniej składki" z tytułu automatycznego przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięcy. Tymczasem na kolejny rok samochód ubezpieczyłem 4 miesiące temu (!) gdzie indziej i wydaje mi się, że wtedy wypowiedziałem poprzednią umowę, jednak nie potrafię tego udowodnić. Czy w takiej sytuacji mam jakąś szansę się wybronić od zapłaty? Czy ubezpieczalnia ma prawo zgłaszać się z takim roszczeniem po upływie 4 miesięcy? Jeśli tak, to jakiej wysokości "odpowiedniej składki" może żądać, jeśli uprzednio miałem u nich zniżkowy pakiet OC+AC?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Automatyczne przedłużenie umowy OC

14.10.2004

Zgodnie z przepisami dotyczącymi ubezpieczeń obowiązkowych (OC) jeśli posiadacz samochodu nie chce przedłużać umowy musi ją wypowiedzieć najpóźniej na jeden dzień przed upływem dwunastu miesięcy. W przeciwnym wypadku umowa ubezpieczenia jest przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Istotne jest, że wspomniane wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie. Jeżeli było inaczej, umowa obowiązuje przez kolejne 12 miesięcy i posiadacz pojazdu powinien płacić składki zgodnie z wcześniej zawartą umową. Warunki wypowiedzenie umowy ubezpieczenia AC określają natomiast warunki podpisanej przez Pana umowy. Umowa zawarta z nowym ubezpieczycielem jest ważna. W razie zaistnienia szkody można kierować żądanie do obu ubezpieczycieli, ale suma nie musi pozostać w granicach ustalonych w umowie. Np. ubezpieczyciel X wypłaca odszkodowanie w wysokości 60%, a Y 80%. Jeżeli roszczenie zostanie skierowane w pierwszej kolejności do X, to od Y można domagać się pozostałych 20% (nie całych 80%). W razie żądania wypłaty od Y (w wysokości 80%), odpada roszczenie wobec X.

Potrzebujesz porady prawnej?