Automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczenia

Pytanie:

Posiadam polisę "pakietową" zawartą z PZU. Polisa obejmuje OC, AC oraz NW na okres 02.03.2005 - 01.03.2006. Zapomniałem, że upłynął okres ubezpieczenia, a w dniu 11.03.2006 spowodowałem stłuczkę, w której został uszkodzony inny pojazd. Czy ubezpieczenie OC jest atualne, mimo nieopłacenia składki na następny rok? Nie wypowiadałem umowy ubezpieczenia.

Masz inne pytanie do prawnika?

13.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Automatyczne przedłużenie umowy ubezpieczenia

Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych stanowi, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Ponieważ nie powiadamiał Pan zakładu ubezpieczeń o wypowiedzeniu umowy, została ona automatycznie przedłużona na kolejne 12 m-cy.

Należy jednak pamiętać, iż od powyższej reguły istnieje wyjątek. Otóż umowa nie ulega przedłużeniu, jeżeli określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy nie została opłacona w całości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: