Zmiana limitu kwoty gwarantowanej przez BFG

Pytanie:

Zauważyłem, że obecnie lokaty gwarantowane są przez BFG do równowartości 100 tys. EURO (wcześnie 50 tys. EUR). Czy dotyczy to wszystkich lokat także zakładanych wcześniej? Czy gwarancja nadal dotyczy jednej osoby i jednego banku tzn. można założyć lokatę wspólną, aby uzyskać wyższą gwarancję?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.2.2011

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana limitu kwoty gwarantowanej przez BFG

Zmiana wysokości gwarancji udzielanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny została wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw. Aktualny limit gwarancji środków zgromadzonych w banku przez jednego deponenta wynosi obecnie równowartość 100 tys. euro. Środki te podlegają 100% gwarancji. Podwyższona gwarancja dotyczy również lokat zakładanych przed tą zmianą, gdyż decydujący jest tu stan prawny obowiązujący w dniu nabycia uprawnienia do pozyskania wypłaty z Funduszu. Nie zmieniła się regulacja kwestii zakładania lokat wspólnych. Oznacza to, że w przypadku rachunków współposiadanych limit 100 tys. euro przypada na każdego ze współposiadaczy. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym:

 

Art. 23. 1. Środki gwarantowane są objęte obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień spełnienia warunku gwarancji, a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem spełnienia warunku gwarancji - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi do dnia spełnienia warunku gwarancji, zgodnie z oprocentowaniem wskazanym w umowie niezależnie od terminu ich wymagalności) równowartości w złotych 100 000 euro - w 100 %.

2.

3. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

4. Kwota, o której mowa w ust. 1, określa maksymalną wysokość roszczeń deponenta w stosunku do Funduszu, niezależnie od tego, w jakiej wysokości i na ilu rachunkach posiadał środki pieniężne lub z ilu wierzytelności przysługują mu należności w danym banku.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wypowiedzenie umowy o pracę na czas nie okreslony

Wczoraj 23:3:54 przez: stanley28

Prywatna strzelnica cywilna

Wczoraj 17:29:6 przez: Strzelnica123

mandat z fotoradaru

26.7.2021 przez: didieusz