Bilans a wystąpienie wspólnika

Pytanie:

Po wystąpieniu jednego z 3 wspólników spółki jawnej wg art. 65 §1 Kodeksu Spółek Handlowych powinien być wykonany bilans zbywczy spółki na dzień wystąpienia, aby określić wartość udziału występującego wspólnika. W tej sytuacji powstają dwie strony: byłego wspólnika oraz pozostających w spółce osób (czyli nadal trwającej spółki). Jak formalnie powinien być zatwierdzony i przez kogo bilans zbywczy spółki? Czy podpisany bilans zbywczy przez wspólników pozostających w spółce bez akceptacji byłego wspólnika (czyli jego podpisu) ma znaczenie prawne? Czy w razie rozbieżności w/w stron co do kształtu takiego bilansu pozostaje droga sądowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

31.3.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bilans a wystąpienie wspólnika

W przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Dzień bilansowy zależny jest od sposobu ustąpienia wspólnika. W przypadku wypowiedzenia ustawa przyjmuje jako dzień bilansowy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia.

Wspólnik ustępujący, który w czasie sporządzania bilansu nie jest już wspólnikiem nie bierze udziału w sporządzeniu bilansu. Wspólnik występujący ze spółki uczestniczy w zysku i stracie ze spraw jeszcze niezakończonych, lecz nie ma już wpływu na ich prowadzenie. Mogą jednak żądać wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku i straty z końcem każdego roku obrotowego. Jest to szczególne prawo kontroli, które przysługuje wspólnikowi mimo utraty praw wynikających z bycia wspólnikiem. To prawo kontroli rozciąga się także na sprawy związane ze sporządzeniem bilansu, co pozwala na weryfikację bilansu ustąpienia przez występującego wspólnika.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: