Brak efektywności i skuteczności działań stowarzyszenia a nadzór starosty

Pytanie:

"Czy w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami określonego w art. 28 prawa o stowarzyszeniach starosta bądź wojewoda może interweniować w przypadku braku efektywności i skuteczności działań podejmowanych przez te podmioty?"

Odpowiedź prawnika: Brak efektywności i skuteczności działań stowarzyszenia a nadzór starosty

Efektywność, skuteczność (a tym bardziej etyczna słuszność) działania stowarzyszenia nie podlega badaniu w ramach nadzoru nad tymi jednostkami. Ponadto nie należy wymagać, aby władze stowarzyszenia dbały o interesy podmiotów, które nie są w nim zrzeszone. Stąd uważamy, że nie istnieją w tych przypadkach podstawy do zastosowania w stosunku do stowarzyszenia czy też jego władz, sankcji określonych w ustawie prawo o stowarzyszeniach.Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika