Czas pracy kierowców

Pytanie:

"Czy odpoczynek dobowy wykorzystany przez kierowcę zatrudnionego w transpocie międzynarodowym w trakcie normalnych godzin pracy zalicza się do czasu pracy, czy czas pracy przedłuża się o ilość godzin odpoczynku?"

Odpowiedź prawnika: Czas pracy kierowców

Zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców czasu dyżuru pełnionego przez kierowcę poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy. Czasem dyżuru kierowców jest również czas, poza normalnymi godzinami pracy, w którym kierowca nie wykonuje czynności w/w, ale jest obowiązany pozostawać w pojeździe lub w jego pobliżu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy. Czas dyżuru nie może być wliczany do przysługującego kierowcy dobowego nieprzerwanego odpoczynku. Ustawa ta stanowi także, iż do czasu pracy nie wlicza się - wśród innych - dobowego nieprzerwanego odpoczynku.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika