Czas pracy kierowców a odpoczynek

Pytanie:

Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007 (wtedy zacznę pracować) na terenie UE. W znaczącej na rynku firmie transportowej. W związku z tym, że od 1993 roku nie wykonywałem zawodu kierowcy kategorii CE zadbałem o doszkolenie się, aby należycie ten zawód wykonywać (szkolenia w WORD, ITD, FIRMA Rekrutująca). Przykro mi to stwierdzić, ale materiały szkoleniowe tych instytucji zawierały w odniesieniu do siebie i tych samych spraw tyle sprzeczności, że pewnych rzeczy nie pojmuję. W związku z tym chciałbym zapytać czy w obsadzie dwuosobowej dopuszczalne jest, aby kierowcy jechali w systemie 4.5/h pierwszy, następnie 4,5/h drugi i ponownie 4,5/h pierwszy zmiana 4.5/h godziny 2 zmiana 1/h pierwszy zmiana 1/h drugi i dopiero odpoczynek dobowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czas pracy kierowców a odpoczynek

Zgodnie z przepisami ustawy o czasie pracy kierowców po sześciu kolejnych godzinach pracy kierowcy przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy nie przekracza 9 godzin, oraz w wymiarze nie krótszym niż 45 minut, w przypadku gdy liczba godzin pracy wynosi więcej niż 9 godzin. Przerwa może być dzielona na okresy krótsze trwające co najmniej 15 minut każdy, wykorzystywane w trakcie sześciogodzinnego czasu pracy lub bezpośrednio po tym okresie.  Przerwy te ulegają skróceniu o przerwę w pracy trwającą 15 minut, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin. 

Porady prawne

Dobowa norma czasu pracy kierowców to co do zasady 8 godzin. Do kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym mogą być stosowane rozkłady czasu pracy, w których jest dopuszczalne przedłużenie wymiaru czasu pracy do 10 godzin na dobę, a do pozostałych kierowców do 12 godzin na dobę - w ramach systemu równoważnego czasu pracy. W opisanym przypadku możemy więc mieć do czynienia z pracą w godzinach nadliczbowych, ale są zachowane przerwy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne