Czas trwania dozoru policyjnego

Pytanie:

W postanowieniu o zastosowaniu dozoru policyjnego nie określono na jak czas będzie on stosowany wobec podejrzanego. Czy zatem należy rozumieć jako czas nieoznaczony? Czy kilka osób podejrzanych w tej samej sprawie może złożyć wniosek do prokuratora o uchylenie dozoru, czy muszą to zrobić każdy z osobna? Czy we wniosku o uchylenie dozoru trzeba podawać podstawę prawną wniosku, jeśli tak to jaką? Czy trzeba wniosek uzasadniać?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Czas trwania dozoru policyjnego

14.6.2002

Oddanie pod dozór Policji jest jednym z możliwych do zastosowania w świetle kodeksu postępowania karnego środka zapobiegawczego. Jedynie w postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania należy określić czas jego trwania, a ponadto oznaczyć termin, do którego aresztowanie ma trwać. Co do innych środków zapobiegawczych nie ma obowiązku określania czasu trwania takiego środka, a więc jest to teoretycznie środek określany na czas nieokreślony. Należy jednak pamiętać, że środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo- kiedy te okoliczności przestaną być aktualne, przestanie istnieć podstawa do stosowania tego środka. Ponadto końcowym momentem stosowania tych środków jest chwila rozpoczęcia wykonania kary. Rozumiemy, że przez "wspólne" złożenie środka rozumie Pan/i złożenie wniosków o uchylenie lub zmianę środka w jednym (formalnie) piśmie. Jakkolwiek nawet takie złożenie wniosków jest skuteczne, radzimy je złożyć oddzielnie- taka jest praktyka. Poza tym warto w takim wniosku wskazać, dlaczego należałoby uchylić lub zmienić środek i to uzasadnić, a może to być trudne, przy takim "wspólnym" wniosku. Uzasadnienie jest wymagane ze względów prakseologicznych- trudno jest podjąć decyzję o uchyleniu lub zmianie środka nie znając dokładanie przyczyn, dlaczego to byłoby zasadne. Radzimy szczegółowo (ale konkretnie) uzasadnić taki wniosek. Jeżeli podejrzany/ oskarżony sam wnosi wniosek o uchylenie lub zmianę środka prawnego, to nie musi podawać podstawy prawnej takiego wniosku. Wystarczy, że wskaże czego wniosek dotyczy i to uzasadni.Potrzebujesz porady prawnej?