Członek zarządu wspólnoty a ZUS

Pytanie:

Jeśli wspólnotą zarządza wybrany zarząd, to jaka umowa jest podpisywana przez wspólnotę z członkami tego zarządu: o pracę, o zarządzanie czy zlecenia? Jak przedstawia się w każdym przypadku składka ZUS. Jeśli istnieje, kto ją odprowadza: wspólnota, czy członek zarządu?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.10.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Członek zarządu wspólnoty a ZUS

Członków zarządu z wspólnotą mieszkaniową może łączyć zarówno stosunek pracy, zlecenia czy też umowa o zarządzanie. Jeżeli jest to stosunek pracy, składki na ubezpieczenie społeczne finansują po połowie - pracodawca (czyli wspólnota) i ubezpieczony (członek zarządu). Podobnie jest w przypadku umowy zlecenia - tu także ciężar opłacania składek rozkłada się na obie strony tego stosunku prawnego. Zarówno stosunek pracy jak i wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia (jak też innej umowy o świadczenie usług - np. umowy o zarządzanie, do której odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia) są obowiązkowymi tytułami ubezpieczenia społecznego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne