Wydruk ksiąg przez księgową

Pytanie:

"Nasza firma korzystała w 2008 roku z usług małego biura księgowego. Z powodu licznych błędów i niekompetencji wypowiedzieliśmy umowę, która w związku z tym wygasła z końcem roku 2008. Oczywiście obowiązek zakończenia roku i sporządzenia bilansu spoczywał na tej firmie. Obecnie rodzą sie wciąż nowe konflikty i dotyczą zakresu zobowiązań związanych z zamknięciem roku. Firma księgowa odmawia nam sporządzenia wydruków ksiąg, nie chce przygotować lub podpisać Uzgodnień Sald i w ogóle odmawia podpisywania generowanych przez siebie dokumentów. My jednak uważamy, że księgi powinny być wydrukowane i podpisane przez firmę księgową - gdyż to ona ponosi odpowiedzialność za prawidłowe księgowanie. Czy firma księgowa ma prawo odmówić przekazania nam księgi w formie papierowej? I czy może odmówić uzgodnienia sald z kontrahentami?"

Odpowiedź prawnika: Wydruk ksiąg przez księgową

W zasadzie obowiązek księgowego odnośnie wydruku ksiąg i ich przekazania podatnikowi w formie papierowej, a także w zakresie uzgodnienia sald z kontrahentami powinien wynikać z umowy o prowadzenie księgowości albo z innych ustaleń dokonanych pomiędzy księgowym a klientem.

Na ogół księgowi oczekują dodatkowego wynagrodzenia za dokonanie wydruku ksiąg (często w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia). Również uzgadnianie sald z kontrahentami może powodować dodatkową odpłatność na rzecz księgowego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika