Definicja działalności gospodarczej

Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem \"działalność gospodarcza\" oraz wskazanie aktów prawych, które zawierają definicje tego terminu. Jakie elementy odróżniają \"działalność gospodarczą\" od \"działalności zawodowej\". Czy można uznać, że \"działalność zawodowa\" (np. gabinet lekarski, apteka, kancelaria adwokacka) jest działalnością gospodarczą? Czy osoby wykonujące wolne zawody prowadzą tym samym działalność gospodarczą? Proszę o wskazanie stosownych przepisów.

Masz inne pytanie do prawnika?

26.1.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja działalności gospodarczej

Kompleksową definicję działalności gospodarczej zawiera ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 155 poz. 1095 z późn. zm.), według której działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 ustawy).

Do tak sformułowanej definicji odwołują się postanowienia wielu innych ustaw w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej, na przykład kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dotyczącym postępowania w sprawach gospodarczych, czy też ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Przyjmuje się, że aby sformułowana w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej powyższa definicja miała zastosowanie do regulacji odnoszących się do działalności gospodarczej zawartych w przepisach innych aktów (dotyczących organizacji lub wykonywania) nie muszą one zawierać odwołania, gdyż jej zastosowanie wynika z reguł interpretacyjnych.

Porady prawne

Według kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Charakterystyczne cechy wolnego zawodu to: regulowany charakter, osobisty udział, kwalifikowane wykształcenie, ustalone sposoby i formy organizacyjne wykonywania zawodu, niezależność zawodowa, etos zawodowy, wynagrodzenie, tajemnica zawodowa, samorządność korporacyjna, odpowiedzialność prawna odróżniają wykonywanie wolnego zawodu od działalnością przedsiębiorcy. Zakwalifikowanie osób wykonujących wolne zawody do grona przedsiębiorców wywoływało wiele kontrowersji. W obecnym stanie prawnym w związku z bezpośrednimi sformułowaniami ustawy, uznaje się że, osoby wykonujące wolne zawody zalicza się w pewnych sytuacjach do kategorii przedsiębiorców nie dlatego, że prowadzą działalność gospodarczą, ale dlatego, że wykonują działalność zawodową we własnym imieniu i na własny rachunek.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Samozatrudnienie i działalność gospodarcza

Samozatrudnienie i działalność gospodarcza

Sprawa tzw. „samozatrudnienia” zawsze budziła wiele kontrowersji, a dyskusja nad tą kwestią rozgorzała ponownie po zmianach, jakie zostały wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym z dniem 1.01.2007 r. Jak zdefiniowane jest prowadzenie działalności gospodarczej w ustawie o podatku (...)

Niedookreślona definicja „działalności gospodarczej” a podatek

Niedookreślona definicja „działalności gospodarczej” a podatek

Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii obciążenia zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji „działalności gospodarczej”. Wyrok TK 19 lipca 2022 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie ogłosił (...)

Kto jest przedsiębiorcą? - opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Kto jest przedsiębiorcą? - opinia prawna (opinia nie uwzględnia zmian wynikających z ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej)

Stan faktycznyW myśl ustawy o systemie oświaty jestem organem prowadzącym szkołę. Szkoła nie jest zarejestrowana w rejestrze podmiotów gospodarczych. Czy prowadzenie szkoły stanowi prowadzenie działalności gospodarczej ?Opinia prawnaPrzepisy określające prowadzenie działalności gospodarczej (...)

"VAT-owska" definicja działalności gospodarczej

W myśl ustawy o VAT działalnością gospodarczą jest każda działalność producentów, handlowców lub usługodawców, także działalność osób wykonujących wolne zawody, nawet gdy czynność wykonana jest jednorazowo, ale w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta (...)

Jedna definicja działalności gospodarczej w prawie podatkowym?

Jedna definicja działalności gospodarczej w prawie podatkowym?

(...)Ministerstwo Finansów zapowiada, że będzie jedna definicja działalności gospodarczej dla PIT i dla VAT. Ma to m.in. uniemożliwić tzw. osobom samozatrudnionym rozliczanie się z podatku dochodowego w sposób przewidziany dla przedsiębiorców. Eksperci krytykują ten pomysł. (...)Definicji (...)

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

Jednorazowa sprzedaż towaru do innego kraju UE z punktu widzenia prawa podatkowego - opinia prawna

Stan faktyczny Na jakich warunkach osoba fizyczna (nie prowadząca własnej firmy) może dokonać sprzedaży osobiście zbieranych ziół firmie zarejestrowanej w Niemczech posiadającej NIP-DE? Wartość transakcji nie przekroczy 10.000 EUR. Strona niemiecka uważa, że koniecznym warunkiem jest NIP-PL. Opinia (...)

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Sejm zajmuje się rządową nowelizacją ustawy o podatku VAT. Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie programu "Działań na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów publicznych", w tym m.in. zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego oraz rozliczania podatku, długości (...)

Zmiany VAT 2013

Zmiany VAT 2013

W chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Niektóre z proponowanych tam rozwiązań wejdą w życie z dniem 1 stycznia (bądź jak proponuje Senat z dniem 1 kwietnia) 2013 r., dlatego też poniżej (...)

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Chcesz mieć domek letniskowy? Możesz zapłacić 1450 zł podatku

Prawie 1450 zł może wynieść w skrajnym przypadku roczny podatek od domku letniskowego o powierzchni 150 m kw. położonego na 800-metrowej działce. Gdyby ten sam budynek miał przeznaczenie mieszkalne obciążenie na rzecz fiskusa spadłoby do... 105 zł (stawka maksymalna). W najgorszej sytuacji (...)

Interpretacja ogólna w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług

Interpretacja ogólna w sprawie statusu komorników sądowych jako podatników podatku od towarów i usług

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2019 r. (nr PT9.8101.1.2019) dotyczy statusu komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług po wejściu (...)

Kontrola skarbowa a samozatrudnienie

Kontrola skarbowa a samozatrudnienie

By uniknąć przykrych konsekwencji kontroli skarbowej, firmy i samozatrudnieni powinni poprawić umowy o współpracy. Eksperci gospodarczy nie od dziś mówią o tym, że praca w Polsce jest za droga. Lekarstwem na to w jakimś stopniu było samozatrudnienie. Jego dalsze istnienie na rynku pracy jest (...)

Kiedy samozatrudniony nie wykonuje działalności gospodarczej?

Kiedy samozatrudniony nie wykonuje działalności gospodarczej?

Pośród zmian, jakie wejdą do ustawy o pdof z dniem 1 stycznia 2007 r. znalazła się zmodyfikowana definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. (...)Celem wprowadzenia ww. zmiany było wykluczenie sytuacji, w których pracodawcy zmuszaliby pracowników do zakładania działalności gospodarczej (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) umożliwia wymianę informacji między systemem bankowym a Krajową Administracją Skarbową (KAS) i zapobiega wyłudzeniom skarbowym, których najczęściej dokonują zorganizowane grupy przestępcze. STIR już działa Przykładem jego sprawnego (...)

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

W jakich przypadkach nie trzeba rejestrować firmy?

Prowadzisz bloga, sprzedajesz projekty graficzne, a może prowadzisz drobną sprzedaż przez internet? Jeśli zaczynasz to robić regularnie i w sposób zorganizowany, to zazwyczaj musisz zarejestrować działalność gospodarczą. Wyjątkiem od tej zasady jest tzw. działalność nierejestrowa. Działalność (...)

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

Nadchodzą ważne zmiany dla przedsiębiorców!

  Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw wejdzie w życie 20 września 2008 r., z wyjątkiem nowych przepisów o Ewidencji Działalności Gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (...)

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

Jak rozliczyć podatek dochodowy z tytułu kontraktu menedżerskiego? – opinia prawna

  Opis stanu faktycznego   Osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jest podatnikiem podatku VAT oraz rozlicza się z podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W lutym 2003 ma zamiar podpisać „umowę o zarządzanie” (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Kto jest małym a kto średnim przedsiębiorcą? Co zmieni się w tym zakresie od 1 stycznia 2005 r.?

Kto jest małym a kto średnim przedsiębiorcą? Co zmieni się w tym zakresie od 1 stycznia 2005 r.?

  Jakie korzyści niesie za sobą bycie małym lub średnim przedsiębiorcą? Regulacja dotycząca małych i średnich przedsiębiorców znajduje się w ustawie Prawo działalności gospodarczej, która w tym zakresie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004 r. Ustawa ta wprowadza obowiązek (...)

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Korzystaj ze swej wolności gospodarczej

Na czym polega zasada wolności działalności gospodarczej? Konstytucja w art. 20 przyjmuje jako zasadę wolność gospodarczą (swobodę działalności gospodarczej), stanowiąc, iż: „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz (...)

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Konstytucja Biznesu już niedługo...

Rząd przyjął Konstytucję Biznesu 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców, działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – te i inne proprzedsiębiorcze (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Definicja działalności gospodarczej według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Definicja działalności gospodarczej według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W jaki sposób ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych definiuje działalność gospodarczą? Definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ustawy o VAT jest bardzo szeroka, (...)

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej

Prowadzę serwis internetowy, ale bez działalności gospodarczej. Zgłosił się do mnie sklep internetowy, który chciałby podpisać ze mną umowę najmu powierzchni reklamowej na stronie na okres 12 (...)

Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

Działalność w zakresie inwestowania pieniędzy

Zostały powierzone mi pewne środki pieniężne w celu inwestowania przez okres ok. 5 lat. Proszę o wskazówki, w jaki sposób mam zgłosić (wyjaśnić) tę sytuację przed urzędem skarbowym? Czy muszę (...)

Wykonywanie nieodpłatnych zabiegów kosmetycznych

Wykonywanie nieodpłatnych zabiegów kosmetycznych

Jestem z wykształcenia kosmetyczka. Przez kilkanaście lat prowadziłam zakład kosmetyczny, na który poświęciłam jeden pokój w moim mieszkaniu. 3 lata temu miałam operację barku prawej ręki i (...)

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Definicja działalności gospodarczej na gruncie ustawy o VAT

Jak należy definiować działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT? Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców (...)

Cechy działalności gospodarczej

Cechy działalności gospodarczej

Jakie są cechy działalności gospodarczej w prawie polskim? Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, (...)

Działalność niezgłoszona do Urzędu Skarbowego

Działalność niezgłoszona do Urzędu Skarbowego

Chciałbym rozpocząć nową działalność gospodarczą uzyskując na nią dotację unijną. Aby uzyskać dotację konieczne jest spełnienie warunku, nie prowadzenia żadnej działalności w okresie (...)

Działalność gospodarcza a MLM

Działalność gospodarcza a MLM

Czy branie udziału w zarabianiu w strukturach MLM jest uzależnione od posiadania własnej firmy? Czy trzeba prowadzić działalność gospodarczą, aby uzyskiwać dochody z działalności struktur MLM? (...)

Definicja samodzielne prowadzenie działalności

Definicja samodzielne prowadzenie działalności

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a) możemy przeczytać, iż: "(...) podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w (...)

Wspólnicy sp.j. a podatek od nieruchomości

Wspólnicy sp.j. a podatek od nieruchomości

Razem z żoną prowadzę działalność handlową w formie spółki jawnej - jesteśmy wspólnikami spółki jawnej, innej działalności nie prowadzimy. Kupiliśmy jako osoby fizycznej do wspólnego majątku (...)

Definicja osoby bezrobotnej na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Definicja osoby bezrobotnej na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jaka jest definicja osoby bezrobotnej na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy? Obecnie w polskim systemie prawnym obowiązuje definicja bezrobotnego zamieszczona w wyżej (...)

Definicja oddziału

Definicja oddziału

W ksh nie ma wymogu wpisywania w umowie spółki z o.o. oddziałów. W KRS należy wpisywać oddziały m.in. i spółek z o.o. Ani KRS, ani też Ksh nie zawierają definicji oddziału spółki, czy też (...)

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

Zawieszenie działalności przez wspólnika s.c.

W listopadzie 2009 r zawarłam umowę spółki cywilnej(dwuosobowej). Działalność spółki polega na sprzedaży detalicznej. W związku z tym, iż dodatkowo pracuję z tyt. umowy o pracę w pełnym (...)

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Podatek od nieruchomości a impreza masowa

Zamierzam założyć pole do gry w paintball. Aktualnie działkę wykorzystuje częściowo do prowadzenia innej działalności gospodarczej. Płacę podatek za grunty pod działalność gospodarczą i (...)

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Likwidacja spółki cywilnej małżonków

Jesteśmy małżeństwem i prowadzimy działalność jako dwuosobowa spółka cywilna. Obecnie żona chce zrezygnować z działalności i przekazać mi udziały (10%) w ramach wspólnoty małżeńskiej, (...)

FORUM PRAWNE

Definicja osoby trzeciej

Definicja osoby trzeciej Kim w świetle prawa jest osoba trzecia. Standardowo w umowach najmu zawiera się klauzulę zakazującą poddzierżawiania i udostępniania bezpłatnego osobom trzecim. Czy udostępnienie (...)

zmiany w VAT 2013.

zmiany w VAT 2013. Czy poza zmianami w definicja eksportu importu i działalności gospodarczej wejda jeszcze jakieś inne konkretniejsze zmiany?

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie

Założenie działalności gospodarczej + praca na etacie Witam serdecznie, jestem zatrudniony na umowie o pracę, jednak od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem założenia własnej działalności gospodarczej. (...)

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza

Przekształcenie własności gruntu w prawo własności a działalność gospodarcza Witam, Mam mieszkanie i chcę przekształcić prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe (...)

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Co to są koszty uzyskania przychodu? Prosze podpowiedzcie mi co to są koszty co jest i na czy polega lub podpowiedzcie jakąś lekture w necie To w niezły sposób przybliza opis KUP. Koszty uzyskania (...)

obrót materiałem siewnym (kwalifikowanym)

obrót materiałem siewnym (kwalifikowanym) Witam serdecznie i pozdrawiam :) Z góry przepraszam jeśli zwracam się o pomoc do niewłaściwych osób ale spróbowac zawsze warto. Od dłuższego czasu borykam (...)

Prawo o działalności gospodarczej

Prawo o działalności gospodarczej Potrzebuję wzoru obowiązującego wpisu do działalności gospodarczej prowadzonej przez Urzędy - w świetle wymogów ustawy - prawo gospodarcze (lucyna) W tej sprawie (...)

zamknięcie zawieszonej działalności gospodarczej

zamknięcie zawieszonej działalności gospodarczej Witam, jeśli mam zawieszoną działalność powiedzmy od 01.01.2017 i teraz chcę ją zamknąć, to datę stałego zaprzestania prowadzenia działalności (...)

Zamknięcie działalności gospodarczej

Zamknięcie działalności gospodarczej Proszę o odpowiedź na pytanie, jakich czynności należy dokonać (i w jakich terminach) przy zakończeniu działalności gospodarczej. Rozliczenie na podstawie (...)

zawieszenie działalności gospodarczej

zawieszenie działalności gospodarczej Kogo dotyczy i co wprowadza nowa ustawa o możliwości zawieszenia działalności gospodarczej?

Porady prawne