Definicja końca roku studiów

Pytanie:

Problem dotyczy definicji końca roku szkolnego w aspekcie odroczenia służby wojskowej. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony jednym z powodów odroczenia służby wojskowej może być pobieranie nauki w szkole wyższej. Jeżeli poborowy jest studentem to odroczenie może zostać udzielone na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia. Jak należy rozumieć termin koniec roku szkolnego i czy jest jednoznacznie zapisane w ustawie, że koniec roku szkolnego oznacza także koniec roku akademickiego? Jak należy ten termin rozumieć i na jakiej podstawie? Jak określić konkretnie datę wspomnianego końca roku szkolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja końca roku studiów

Odroczenia udziela się ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem - na czas pobierania tej nauki.

Poborowy, któremu udzielono takiego odroczenia po zakończeniu roku szkolnego (studiów), nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego (studiów), przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnień właściwemu ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące zaświadczenie o ukończeniu poprzedniego i rozpoczęciu nowego roku nauki (studiów).

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP nie definiuje pojęcia roku studiów. Należy więc w tym zakresie odwołać się do regulacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Z kolei ten akt prawny określenie toku studiów, w tym roku akademickiego, pozostawia w kompetencji organów uczelni. Uczelnie w swoich regulaminach rozróżniają też pojęcie rok studiów - jako jednostkę zaliczeniową. Rok ten zasadniczo pokrywa się z rokiem akademickim. Rozstrzygającym będzie wiec regulamin pana uczelni.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne