Definicja siły wyższej

Pytanie:

Czy warunek chroniący przed skutkami niewykonania umowy z powodu wystąpienia tzw. siły wyższej musi być obwarowany wymienieniem przykładów tej siły? Czy istnieje jakiś \"katalog\" sił wyższych?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.7.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Definicja siły wyższej

Nie ma takiego katalogu zamkniętego co jest siłą wyższą w danych warunkach, a co nie jest. Jest to pojęcie nieostre – katalog zatem zdarzeń zaliczanych do siły wyższej jest płynny. Zależy on od odpowiedniego układu zdarzeń. Wprawdzie pojęciu siła wyższa (vis maior) nadawane są różne znaczenia, to jednak powszechnie jest przyjęte tzw. obiektywne pojęcie. A nie subiektywne - tak jak strony uważają (o czym niżej). W tym ujęciu przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym zapobiec nie można, jak wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki. Spotykane są wypowiedzi w doktrynie dotyczące uznania za siłę wyższą pewnych przypadków bezprawnego działania władzy publicznej.

Zatem do typowych wypadków siły wyższej należy niewątpliwie zaliczyć kataklizmy spowodowane siłami przyrody, np. powódź. Poza tym wystąpienie stanu wojny itp.

Oczywistym jest, ze strony mogą przyjąć (swoboda umów), że wystąpienie danego zdarzenia nie będzie powodowało zaistnienia odpowiedzialności po jednej ze stron – tak jak wystąpienie siły wyższej. Nie oznacza to wcale, że zaistniałe zdarzenie jest w rozumieniu prawa cywilnego siłą wyższą. Oznacza to tylko, iż w razie wystąpienia takiego zdarzenia po jednej ze stron nie będzie ona ponosiła odpowiedzialności.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

pszczoły sąsiada

26.3.2019 przez: magdas

Chcą mi zwrócić zakupiny samochód

27.2.2018 przez: damzurek