Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

Pytanie:

Proszę o definicję lub wskazanie źródeł znaczenia dwóch pojęć, zamieszczanymi w prawie cywilnym - zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

Masz inne pytanie do prawnika?

23.5.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego

W zasadzie dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego są pojęciami tożsamymi. Pojęcie "dobre obyczaje’" występowało w polskim prawie przed wojną i powróciło do niego po przemianach politycznych w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zasady współżycia społecznego pojawiły się w polskim porządku prawnym po drugiej wojnie światowej. Zamieszczając te pojęcia w aktach prawnych ustawodawca odwołuje się do powszechnie uznanych w społeczeństwie wartości, takich jak: życzliwość, uczciwość, postawy wzajemnego zaufania i innych. Pojęcia te zwane przez prawników pojęciami nieostrymi służą jako element do elastycznego doprecyzowania treści poszczególnych instytucji prawa cywilnego, są pomocne przy wykładni oświadczeń woli, w pewien sposób korygują treść norm prawnych. Zadaniem sądów jest doprecyzowanie tych pojęć.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zwrot kaucji za wynajem mieszkania

15.7.2021 przez: tomcioflorek

pszczoły sąsiada

26.3.2019 przez: magdas