Egzekucja z udziału w spółce jawnej

Pytanie:

Firma zarejestrowana na osobę fizyczną zaciągnęła zobowiązania finansowe dokonując zakupów towarów. Niestety uregulowała tylko ok. połowy należności. Sprawa trafiła do sadu, który potwierdził należność i zasadził spłatę długu. Dłużnik prowadził i prowadzi do dzisiaj kilka innych działalności w formie m.in. spółek jawnych. Czy jest możliwość egzekucji wierzytelności z majątku, udziałów lub w innej drodze od firm, w których współudziałowcem jest dłużnik?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z udziału w spółce jawnej

Zgodnie z art. 62 kodeksu spółek handlowych w czasie trwania spółki jawnej wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać. Są to prawa np. do udziału w zysku, do majątku spółki w związku z podziałem w razie likwidacji, prawo do udziału kapitałowego w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

Aby możliwe było zaspokojenie się z udziału kapitałowego wspólnika:

  • wierzyciel (ściślej komornik na jego wniosek) w ciągu ostatnich sześciu miesięcy musi przeprowadzić bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika,
  • następnie wierzyciel musi na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskać zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki,
  • po tym wierzyciel może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.

Wart też pamiętać, że przeciwne postanowienia umowy są nieważne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne