Egzekucja zobowiązań podatkowych a polisa ubezpieczeniowa

Pytanie:

Czy z egzekucji zobowiązań podatkowych zwolnione są pieniądze z polisy ubezpieczeniowej na życie?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja zobowiązań podatkowych a polisa ubezpieczeniowa

Zobowiązania podatkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne podlegają egzekucji na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepisy ustawy wyłączają spod egzekucji jedynie kwoty otrzymane z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń majątkowych (art. 8 § 1 pkt. 14). Zatem kwoty z polis ubezpieczeniowych na życie nie są wyłączone spod egzekucji administracyjnej.

Składki na ubezpieczenia społeczne mogą być jednak ściągane także w trybie egzekucji sądowej (kodeks postępowania cywilnego). W takim przypadku nie podlegają egzekucji świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, w granicach określonych w drodze rozporządzenia przez Ministrów Finansów i Sprawiedliwości (ograniczenie to nie dotyczy egzekucji alimentów). Ze stosownego rozporządzenia (Dz. U. 1986 r., Nr 26 poz. 128) wynika, że świadczenia pieniężne z ubezpieczeń osobowych i odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń i odszkodowań. Pozostała część – 1 - byłaby zatem objęta egzekucją. Dotyczy to tylko składek do ZUS i tylko gdyby prowadzona była egzekucja sądowa (wierzyciel może wybrać między egzekucją sądową a administracyjną).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne