europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń

Pytanie:

"Po sprowadzeniu do Polski używanego samochodu kupionego w komisie na Litwie przez polskiego konsumenta okazało się, że licznik kilometrów został przed sprzedażą \'cofnięty\'. Obniża to wartość pojazdu o kwotę nieco mniejszą niż 2000 EUR.Czy w takiej sprawie można złożyć pozew w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń dochodząc owej różnicy w cenie pojazdu?"

Odpowiedź prawnika: europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń

Jedną z przesłanek zastosowania europejskiego postępowania w sprawach drobnych roszczeń, jest, jak Pan zauważył, wartość przedmiotu sporu do 2000 euro. Jeśli chce Pan dochodzić różnicy w wartości pojazdu, która będzie mniejsza niż 2000 euro, to może Pan skorzystać z omawianego trybu. Postępowanie to jest uregulowane przepisami Kodeksu Postępowania Cywilego 505(21)-505(27) wdrażającymi rozporządzenia (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika