Faktura VAT na leki refundowane

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą (KPiR + VAT, apteka). Na leki wystawiamy faktury VAT. Jeśli jest to lek refundowany - fakturę VAT na dane pacjenta zgodnie z receptą. Jeśli nierefundowany - fakturę VAT na pacjenta lub firmę, fundację. Czasem zdarza się, że pacjent realizujący receptę na własne nazwisko z lekami refundowanymi - chce fakturę na fundację lub prywatną firmę - bo mu zwrócą pieniądze. Czy mamy prawo wstawić fakturę VAT na fundację lub firmę, na życzenie pacjenta do paragonu z jego prywatnej recepty z lekami refundowanymi? Tu pojawiają się jeszcze często upusty (od kwoty netto i bonifikaty od kwoty brutto do zapłaty) na paragonie."

Odpowiedź prawnika: Faktura VAT na leki refundowane

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Zatem faktura VAT musi zawierać dane nabywcy. Jeśli nabywcą jest osoba fizyczna, to nie ma możliwości wystawienia dokumentu na rzecz innego podmiotu. Faktura taka nie będzie bowiem odzwierciedlała faktycznego zdarzenia gospodarczego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika