Forma odwołania pełnomocnictwa

Pytanie:

Czy odwołanie pełnomocnictwa notarialnego wymaga zachowania formy aktu notarialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.6.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Forma odwołania pełnomocnictwa

Zgodnie z art.101 par. 1 kodeksu cywilnego:

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.  

Przepisy Kodeksu cywilnego nie zastrzegają żadnej formy odwołania pełnomocnictwa przez mocodawcę nawet w sytuacji, gdy forma taka była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa (wyrok SN z 4 listopada 1998 roku, sygn. II CKN 866/97). 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: