Formy zwracania się do sądu.

Pytanie:

Powszechnie znany standard. Czy zwrot \"wysoki sądzie\" z czegoś wynika i czy są inne zwroty?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.9.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Formy zwracania się do sądu.

Kwestia stosowania w sądach odpowiedniej tytulatury nie wynika zasadniczo z przepisów prawnych. Jest bowiem kwestią zwyczajową, sui generis tradycją. Wypracowane w dawnych czasach normy zachowania się na sali sądowej, sięgające swym rodowodem nierzadko czasów I Rzeczpospolitej, zostały następnie utrwalone w kolejnych pokoleniach. Normy zwyczajowe regulują nie tylko sposób zwracania się do sądu. Zwyczaj określa też rozkład stron na sali sądowej, miejsce dla świadka i publiczności.

Jednocześnie należy zauważyć, iż część zwyczajów jest obecnie przejęta przez normy prawne. Wskazać w tej kwestii należy na art. 379 k.p.k., który stanowi:

Art. 379. § 1. Gdy sąd wchodzi na salę lub ją opuszcza, wszyscy obecni wstają.  

Porady prawne

§ 2. Wstaje również każda osoba, do której sąd się zwraca lub która do sądu przemawia, chyba że przewodniczący zwolni ją od tego obowiązku.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne