Funkcjonariusz publiczny

Pytanie:

"Czy radny gminy jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego? "

Odpowiedź prawnika: Funkcjonariusz publiczny

W rozumieniu kodeksu karnego,  funkcjonariuszem publicznym jest, między innymi, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. Zatem w rozumieniu kk, radny nie jest funkcjonariuszem publicznym, gdyż nie jest on pracownikiem

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika