Godziny nadliczbowe a dzień wolny o pracę

Pytanie:

Pracownik jest zatrudniony w zakładzie, gdzie obowiązuje go 8-godzinna norma dobowa i 40-godzinna norma tygodniowa czasu pracy. W dniu 9 sierpnia br. pracownik (na wniosek) wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych - 5 godzin. W dniu 18 sierpnia pracownik również (na wniosek) wykonywał pracę w godzinach nadliczbowych - 3 godziny. Następnie pracownik zwrócił się do dyrektora zakładu z wnioskiem o udzielenie mu dnia wolnego w dniu 25 sierpnia br. w zamian za przepracowane godziny nadliczbowe w dniu 9 i 18 sierpnia (razem 8 godzin). Czy można w ten sposób rozliczyć godziny nadliczbowe i udzielić pracownikowi dnia wolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Godziny nadliczbowe a dzień wolny o pracę

Oczywiście, że tak. Możliwość taką przewiduje wprost artykuł 151[2] kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych może nastąpić także bez wniosku pracownika. W takim przypadku pracodawca udziela czasu wolnego od pracy, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (czyli w wypadku takim jak opisany, pracodawca musiałby udzielić czasu wolnego w wymiarze 12 godzin), jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Proszę nadto pamiętać, że w przypadku udzielenia pracownikowi czasu wolnego w zamian za przepracowane godziny, pracownik nie może domagać się dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: