Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Pytanie:

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika budowy? Roboty są już dosyć daleko zaawansowane.

Masz inne pytanie do prawnika?

9.7.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Karnoprawną konsekwencją braku zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych oraz o braku wyznaczenia kierownika budowy jest możliwość nałożenia na inwestora kary grzywny za niedopełnienie tychże obowiązków. Brak nadzoru budowlanego przez kierownika budowy upoważnia także organ nadzoru budowlanego do wstrzymania prac budowlanych, gdyż mogą one spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 ptk. 2) prawa budowlanego).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Budowa domu na działce rolnej

4.8.2021 przez: BN81

Przebudowa zabytku

25.5.2018 przez: klaudiapol

adaptacja poddasza + budowa ganku

30.4.2018 przez: Sosna1