Informacje w KRS o rozdzielności majątkowej

Pytanie:

W jednym z wypisów z KRS spółki jawnej widzę rubryki z informacjami o tym, czy wspólnik ma rozdzielność majątkową ze współmałżonkiem (i w tym konkretnym przypadku odpowiedzi są, że nie). Czy jest to udzielenie informacji obligatoryjne dla wspólników spółek jawnych? A dla innych osób figurujących w KRS np. w spółkach z o.o. (wspólników, zarządu, prokurentów)?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.3.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacje w KRS o rozdzielności majątkowej

Zgodnie z art. 38 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się m. in. informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, powstaniu rozdzielności majątkowej między małżonkami, ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Informacja ta, zgodnie z przepisami ustawy, obejmuje wyłącznie wspólników spółki jawnej, członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spółki partnerskiej, wspólników spółki komandytowej oraz komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Informacje te dotyczą bowiem kwestii związanych z reprezentacją spółki (zawieraniem umów itp.) oraz odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

Porady prawne

Przy czym wniosek o wpis informacji o małżeńskich stosunkach majątkowych osób wpisanych do Rejestru jako przedsiębiorcy lub wspólnicy osobowych spółek handlowych może złożyć osoba wpisana w tym Rejestrze oraz jej małżonek.

Wpisanie tych informacji jest obligatoryjne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne