Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Pytanie:

Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Księgi wieczyste to rejestr obowiązkowo prowadzony przez sądy. Ma on na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Podobnie jak ewidencja gruntów i budynków jest urzędowym rejestrem także prowadzonym dla nieruchomości, jednak księgi wieczyste oprócz charakteru informacyjnego (jaka nieruchomość, należy do kogo, czy jest obciążona jakimś ograniczonym prawem rzeczowym) pełnią także inne funkcje. Przykładowo dla niektórych praw rzeczowych obciążających określoną nieruchomość wpis do księgi wieczystej stanowi warunek ich powstania. Ewidencja nieruchomości natomiast jest prowadzona przez rejonowe organy rządowej administracji ogólnej. Ma ona na celu ujawnienie stanu faktycznego nieruchomośći. Ewidencja zawiera położenie gruntów i budynków, oznaczenie granic i obszarów, rodzaje użytków (z uwzględnieniem określenia użytków ornych, sadów, wód, terenów osiedlowych i in.), klasę gruntów, przeznaczenie budynków, rok ukończenia ich budowy, szczegółowy opis budynków.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Samochód Parking Policyjny UK

27.6.2018 przez: naneknh18

reklama na ogrodzeniu

28.8.2017 przez: ppioter