Interes prawny w procesie cywilnym

Pytanie:

Co oznacza pojęcie, że osoba lub instytucja nie będąca stroną w procesie cywilnym ma "interes prawny" w tym, aby sprawa zakończyła się na korzyść jednej ze stron?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Interes prawny w procesie cywilnym

Interes prawny w przypadku interwencji ubocznej w procesie cywilnym (tej właśnie instytucji dotyczy opisana w pytaniu sytuacja) ma swoje źródło w stosunku prawnym, który łączy podmiot zgłaszający interwencję uboczną z jedną lub obiema stronami toczącego się postępowania. Interes ten powstaje wskutek naruszenia lub zagrożenia sfery prawnej tego podmiotu. Dla tego podmiotu korzystne jest zatem dążenie do utrzymania istniejącego stanu rzeczy albo spowodowania takiej jego odmiany, jaką ten podmiot uważa za korzystną.

Inaczej mówiąc, interes prawny interwenienta ubocznego polega na tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron toczącego się postępowania. Może on być albo bezpośredni (gdy chroniony jest w ramach tego postępowania, w którym zgłaszana jest interwencja uboczna, np. interes prawny współmałżonka w procesie dotyczącym odpowiedzialności majątkowej drugiego z małżonków) albo pośredni (jeżeli ochrona lub bezpośrednie zagrożenie interesu interwenienta ubocznego może nastąpić w procesie będącym następstwem rozstrzygnięcia wydanego w postępowaniu, w którym zgłaszana jest interwencja uboczna, np. interes prawny funkcjonariusza wyrządzającego szkodę w procesie przeciwko Skarbowi Państwa).

Porady prawne

Interes prawny może być majątkowy lub niemajątkowy. Należy jednak pamiętać, iż ma to być interes prawny; nie może to być interes wyłącznie majątkowy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne