Kara za nielegalny pobór energii

Pytanie:

Czy zakład energetyczny może nałożyć na mnie za nielegalny pobór energii taką wysoką karę tj. 1700 zł i 1500 zł? Jaka jest podstawa prawna nałożenia takiej kary?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kara za nielegalny pobór energii

Kwestie ewentualnych kar i ich wysokości za nielegalny pobór energii ustalone są w taryfach (są one określone w regulaminie zakładów energetycznych), a zatem indywidualne dla konkretnego zakładu energetycznego.

Stawki taryf stosuje się do grupy taryfowej - przez którą należy rozumieć grupę odbiorców pobierających energię elektryczną lub korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w tę energię, dla których stosuje się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Podstawą sposobu ustalania taryf jest rozporządzenie, lecz wysokość tych taryf (i wysokość kar) określa zakład energetyczny.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: