Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Pytanie:

W 2003 r. zakupiłem obligacje Skarbu Państwa. Część z nich w 2004 r. została zbyta. Otrzymałem PIT 8C na podstawie którego mam wypełnić zeznanie roczne na formularzu PIT-38. W PIT-8C (część E) została przedstawiony przychód i koszty uzyskania przychodu z tytułu zbycia części obligacji w 2004 r. Natomiast w części F formularza PIT-8C określono wysokość przychodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. (czyli w moim przypadku w 2003 r.). Jest to kwota bardzo wysoka 103725,00 zł. Czy w PIT-38, oprócz zbycia obligacji w 2004 r. muszę uwzględniać też przychody zawarte w części F PIT 8-C, czyli przychody z odpłatnego zbycia obligacji, nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r.? Jeżeli tak, to jakie są koszty uzyskania przychodu odpłatnego zbycia obligacji określonego w części F, czyli w moim przypadku jest to kwota 103725,00 zł. Co mogę wykazać jako koszty przychodu odpłatnego zbycia obligacji, które nabyłem w 2003 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty uzyskania przychodu przy zbyciu obligacji

Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych zawiera pismo Ministerstwa Finansów z dnia 18.03.2004, nr PB 5/RD-033-2-106/04.

Art. 30b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (pdof) reguluje sposób obliczenia dochodu - co do zasady jest to różnica pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, a kosztami jego uzyskania, przy czym koszty te wylicza się w oparciu o art. 22 ust. 1f lub 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z uwzględnieniem art. 24 ust. 13 i 14. Zasada ta ma jednak zastosowanie tylko wówczas, gdy można ustalić cenę nabycia zbywanych papierów, w przeciwnym wypadku stosuje się metodę FIFO - pierwsze przyszło/pierwsze wyszło.

Przychód ze zbycia papierów wartościowych powstaje w dacie jego powstania (zasada memoriału), a nie otrzymania zapłaty (zasady kasowości).

Nowelizacja ustawy pdof z listopada 2003 wprowadziła jednak zasadę, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów, uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003:

  1. z odpłatnego zbycia nabytych przed dniem 1 stycznia 2003 obligacji (a nie nabytych w 2003 r.) Skarbu Państwa, wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 01 stycznia 1997;

  2. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt. 1 lit. B pdof w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 (rynek giełdowy), pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004;

  3. z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 21.08.97 - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, nabytych przed dniem 01 stycznia 2004.

- przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli sprzedaż tych papierów wartościowych jest przedmiotem działalności gospodarczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda