Kto, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ma roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?

Pytanie:

Kto, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ma roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kto, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ma roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o spółdz. mieszk. w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny (a więc m.in. dzieci), wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. W wypadku skorzystania z tego roszczenia spółdzielnia nie ogłasza przetargu, o którym mowa w art. 11 ustawy, a jest obowiązana zawrzeć umowę z osobą bliską.
Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne