Mandat za palenie na przystanku

Pytanie:

Paliłem papierosa na przystanku autobusowym. Czy straż miejska może ukarać mandatem za palenie w takim miejscu?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Mandat za palenie na przystanku

Pewne ograniczenia w paleniu wyrobów tytoniowych wprowadza ustawa z dnia z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 1996 r., Nr 10, poz. 55). Sama ustawa nie zawiera zakazu palenia papierosów na przystankach autobusowych, jednakże przepis art. 5 ust. 4 stanowi, iż rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ustawie przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego. Oznacza to, że rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić zakaz palenia papierosów np. na przystankach. Jeśli taka uchwała została podjęta, wtedy straż miejska może za palenie na przystanku ukarać mandatem.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne