Metoda kasowa rozliczeń

Pytanie:

Prowadzę działalność gospodarczą. Słyszałem o dwóch metodach rozliczeń kosztów: kasowej i memoriałowej. Na czym polegają te metody i czy możliwość wyboru dotyczy tylko rozliczenia kosztów uzyskania, czy też rozliczenia przychodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Metoda kasowa rozliczeń

Zasady rozliczania kosztów przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych określone są w art. 22 ust. 4 i kolejnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i faktycznie funkcjonują pod określeniami metody kasowej i metody memoriałowej. Zgodnie bowiem z zasadą ogólną koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione (zasada kasowa). Jednakże  u podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (zasada memoriałowa). Zasada memoriałowa może mieć zastosowanie również do podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów, pod warunkiem że stale w każdym roku podatkowym księgi te będą prowadzone w sposób umożliwiający wyodrębnienie kosztów uzyskania przychodów odnoszących się tylko do tego roku podatkowego.

Powyższe metody i zasady dotyczą tylko rozliczania kosztów podatkowych i nie dotyczą rozliczania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: