Miejsce złożenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Pytanie:

"Gdzie pownno się złożyć wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?"

Odpowiedź prawnika: Miejsce złożenia wniosku o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek kieruje się do wójta/burmistrza/prezydenta miasta, który prowadzi rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych i nieobowiązujących (art. 31 ust. 1 ustawy). Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika