Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

Pytanie:

Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczna jest umowa zastawnicza i skuteczne wniesienie wniosku do sądu. Od którego momentu rzecz jest obciążona zastawem z jego skutkami (przede wszystkim możliwością dochodzenia z rzeczy również w razie zmiany właściciela)? Czy jest to data zawarcia umowy, wpływu wniosku do sądu czy inna?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Moment ustanowienia zastawu rejestrowego

Do ustanowienia zastawu rejestrowego konieczny jest konstytutywny wpis do rejestru zastawów. Zatem skutki zastawu rejestrowego powstaną dopiero z momentem wpisu zastawu do rejestru. Z art. 44 ustawy o zastawie rejestrowym do postępowania w sprawie wpisu do rejestru zastawów stosuje się przepisy o postępowaniu nieprocesowym z kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nimi wpis do rejestru następować będzie w formie postanowienia. Postanowienia co do istoty sprawy są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z rejestru (art. 694 [5] § 2 kpc).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Hipoteka Przymusowa

29.5.2014 przez: -

Zajęcie Wierzytelności

7.2.2014 przez: Kempa129

Weksle i deklaracje wekslowe

8.11.2013 przez: piolipi