Montaż uchwytów do flag

Pytanie:

Świadczę usługi budowlane, remontowe, transportowe. Aktualnie wygraliśmy przetarg w spółdzielni mieszkaniowej na "zakup i montaż uchwytów do flag na budynkach mieszkalnych". Fakturę będę wystawiał łącznie na montaż i materiał. Czy te faktury mogę traktować jako usługi budowlano-montażowe i opodatkować stawką 7%?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Montaż uchwytów do flag

Zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), stawkę podatku, o której mowa w ust. 2 (a więc 7%), stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Jak stanowi art. 41 ust. 12a ustawy o VAT, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Z mocy art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

  1. budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
  2. lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Zatem w przypadku dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stawka VAT może wynosić 7%. Dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa innych obiektów budowlanych będzie objęta 22% stawką VAT. Zakup i montaż uchwytów do flag na budynkach mieszkalnych trudno uznać za remont lub modernizację obiektu stąd zastosowanie obniżonej stawki VAT na tego typu usługi może być kwestionowane przez organy podatkowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: