Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Pytanie:

Kiedy sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.8.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów przez sąd

Sposób orzekania o środku karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów uregulowany został  w art. 42 Kodkesu karnego, przepis ten stanowi:

§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika,  że prowadzenie pojazdu
przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.  
Jest to jedynie dyspozycja dla sądu, który fakultatywnie - według jego uznania -  może orzec ten środek karny. Przepis ten dotyczy uczestnika ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne