Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca

Pytanie:

"W listopadzie wychodzę za mąż za Niemca (obywatelstwo niemieckie). Zamierzamy poprzez intercyzę zachować odrębność majątkową. Czy mąż będzie mógł nabywać w Polsce nieruchomości, ewentualnie czy będzie to możliwe, jeśli rozszerzymy na tę nieruchomość wspólnotę majątkową? Czy mąż nie mając obywatelstwa polskiego będzie mógł dziedziczyć nieruchomości (np. dom) po mnie (mój majątek odrębny w czasie małżeństwa)?"

Odpowiedź prawnika: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemca

Co do zasady, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w Polsce wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione jest m.in. nabycie nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego, jeśli cudzoziemiec ten uzyska zezwolenie na osiedlenie się i zamieszkuje na terytorium RP co najmniej przez okres dwóch lat od dnia uzyskania tego zezwolenia, pod warunkiem, że nabywana nieruchomość wejdzie do wspólnego ustawowego majątku małżonków. Jeżeli zawierają Państwo umowę rozdzielności majątkowej, nabycie takiej nieruchomości bez zezwolenia nie będzie możliwe. Jeśli chodzi o możliwość nabycia nieruchomości w drodze dziedziczenia, obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczy osób, które nabyły nieruchomość w drodze dziedziczenia, jeżeli osoby te są uprawnione do dziedziczenia ustawowego. Małżonek jest taką osobą. Należy jednak zaznaczyć, że po przystąpieniu Polski do UE rygor uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce w stosunku do obywateli Wspólnoty będzie ograniczony.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika