Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Pytanie:

Jak mam wyliczyć pracownikowi nagrodę jubileuszową? Czy podstawą nagrody jest wypłata za ostatni miesiąc, czy składniki zapisane w umowie?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.11.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nagroda jubileuszowa dla pracownika

Obecnie nie ma aktów prawnych, które regulowałyby sposób wypłacania pracownikom nagród jubileuszowych. Dlatego też sposób wypłacania i składniki nagrody jubileuszowej powinny znaleźć się w regulaminie wynagradzania.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Jakie wynagrodzenie należy się za pracę?

Istotą stosunku pracy jest odpłatność. Wynagrodzenie za pracę jest więc obowiązkowym i okresowym świadczeniem ze stosunku pracy, którego pracownik może skutecznie się domagać. Jakie akty prawne określają warunki wynagradzania? Warunki wynagradzania określają między innymi stawki, składniki i sposób obliczania wysokości wynagrodzenia za pracę oraz innych (...)

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie nauczyciela

Wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca. Jeżeli pierwszy dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane jest w dniu następnym.Składniki wynagrodzenia, których wysokość może być ustalona jedynie na podstawie już wykonanych prac, wypłaca się miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu miesiąca. Jeżeli (...)

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Moc wiążąca układu zbiorowego pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Prezes Zarządu Spółki, będący wieloletnim jej pracownikiem (na różnych stanowiskach) wystąpił o wypłacenie nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy na mocy układu zbiorowego pracy. Układ zbiorowy niejasno określa jak traktować w nim zarząd. Czy prezesowi należy się wypłata nagrody jubileuszowej? Porada prawna Niniejsza opinia prawna sporządzona została na podstawie: Ustawy (...)

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

Jakie przedmioty i jakie sumy są wyłączone spod egzekucji?

Jakich przedmiotów nie może zająć komornik? Kodeks postępowania cywilnego stanowi, że nie podlegają egzekucji: 1) przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu, 2) zapasy żywności i opału niezbędne (...)

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje się do upływu określonego terminu, wyrażonego w różnych jednostkach czasu. Dlatego też regulacje kodeksowe często zawierają osobny rozdziały poświęcone szczegółowemu, często (...)

Nagrody jubileuszowej nie można się zrzec

Nagrody jubileuszowej nie można się zrzec

Powód na piśmie zrzekł się prawa do nagrody jubileuszowej, w zamian za umożliwienie mu kontynuowania zatrudnienia w celu nabycia uprawnień przedemerytalnych. Potem jednak domagał się jej wypłaty, podnosząc, że zrzeczenie się przez niego prawa do nagrody nastąpiło "pod przymusem". Sprawa - na skutek skargi Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Jeżeli pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, pracodawca ma obowiązek składać za niego dokumenty rozliczeniowe. W dokumentach tych wykazuje m.in. składki i podstawy wymiaru składek. Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych? Jaka kwota stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Jakie są zasady ogólne ustalania podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących pracownikom zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców? Podstawę wymiaru zasiłków przysługujących pracownikom, w tym zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać emeryturę, trzeba udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi: 20 (...)

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Jakie wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło przysługuje przyjmującemu zamówienie?

Kiedy wynagrodzenie jest płatne? Umowa o dzieło jest umową wzajemną i - w zasadzie - wynikające z niej świadczenia powinny być spełnione jednocześnie. Obowiązkowi oddania dzieła odpowiada obowiązek jego odebrania przez zamawiającego i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Stąd przyjmuje się, iż w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w (...)

Dyskryminacja i różnorodność w mediach - nowa edycja nagrody dziennikarskiej

Dyskryminacja i różnorodność w mediach - nowa edycja nagrody dziennikarskiej

Komisja Europejska rozpoczęła nową edycję nagrody dziennikarskiej „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji." Już piąty rok z rzędu do konkursu mogą zgłaszać się dziennikarze publikujący zarówno w prasie, jak i w Internecie. Nagroda ma na celu zaprezentowanie talentu tych pracowników mediów, którzy dzięki swoim artykułom przyczyniają się (...)

LUX - Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego wręczona

LUX - Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego wręczona

Film "Milczenie Lorny" w reżyserii Jeana-Pierre i Luca DARDENNE (Belgia, Wielka Brytania, Francja, Włochy) zdobył nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering wręczył nagrodę podczas ceremonii, która odbyła sie w PE w Strasburgu. Na ceremonii, oprócz reżyserów zwycięskiego obrazu, obecni byli także przedstawiciele dwóch (...)

Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych i Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego

Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych i Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego

Młodzi adepci dziennikarstwa w Parlamencie EuropejskimPrzez trzy dni, pomiędzy 15 a 17 października, Parlament Europejski w Brukseli będzie wypełniony młodymi dziennikarzami z 27 unijnych krajów członkowskich. Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych organizowane są przez PE po raz drugi, a ich celem jest zapewnienie zarówno debat na poziomie europejskim, jak i wielu warsztatów (...)

1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień

1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień

Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Pieniądze, samochody i hulajnogi czekają na zwycięzców. Zaszczep się przeciw COVID-19 – to szansa na powrót do normalności oraz okazja na wygraną! Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek (...)

Druga edycja Dziennikarskiej Nagrody Parlamentu Europejskiego

Druga edycja Dziennikarskiej Nagrody Parlamentu Europejskiego

W październiku 2009 roku po raz drugi przyznana zostanie Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego. Zostanie ona wręczona dziennikarzom o szczególnych zasługach w objaśnianiu głównej problematyki europejskiej, którzy przyczynili się do lepszego zrozumienia instytucji lub polityki Unii Europejskiej. Nagroda odzwierciedla dążenie Parlamentu Europejskiego do poprawy komunikacji między (...)

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne

Czego dotyczy nowe rozporządzenie?  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest ustawowo zobowiązany do ustanawiania corocznie nie więcej niż 3 nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz naukowo-techniczne wchodzi w życie 7 listopada (...)

Zachować pamięć. Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

Zachować pamięć. Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży

Organizują Państwo polsko-niemieckie spotkania młodzieży i interesują się historią obu krajów? Mają Państwo dobry pomysł na projekt o tematyce historycznej i chcą, aby inni się o tym dowiedzieli? Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Do wygrania są nagrody pieniężne i rzeczowe o łącznej wartości 10 000 euro.  Ważne wydarzenia (...)

Chorobowe dla funkcjonariouszy

Chorobowe dla funkcjonariouszy "mundurówek" obniżone

Prezydent podpisał nowelizację przepisów regulujących zasady wypłacania chorobowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych. Przedmiotowa ustawa podpisana przez prezydenta ma na celu zmianę zasad ustalania wysokości uposażenia należnego w okresie choroby funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, których sytuacja prawna regulowana jest w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej (...)

Finansowanie nauki - rząd zatwierdził projekt nowych regulacji

Finansowanie nauki - rząd zatwierdził projekt nowych regulacji

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Przygotowane zmiany mają wzmocnić polski udział w Europejskiej Przestrzeni Badawczej i ułatwią finansowanie strategicznej dla rozwoju nauki infrastruktury badawczej. Umożliwią też kierowanie większego strumienia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Przedawnienie roszczenia do nagrody jubileuszowej

Kierownik Zespołu Administracyjnego Szkół (pracownik samorządowy) w roku 1997 złożył oświadczenie w sprawie braku dokumentów dot.udowodnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców oraz (...)

Świadectwo pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Świadectwo pracy a prawo do nagrody jubileuszowej

Osoba pracowała w zakładzie pracy, którego regulamin wynagradzania przewidywał nagrodę jubileuszową. Pracownica dostarczyła dokumenty potwierdzające jej dotychczasowe lata pracy - były to zaświadczenia (...)

Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

Ustalenie prawa do nagrody jubileuszowej

Zatrudniamy pracownika na stanowsiku inspektora (3/4 etatu). Na podstawie posiadanych dokumentów (świadectwa pracy) wynika, że w br. w październiku nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej - 25 lat. (...)

Nagroda dla pracownika samorządowego

Nagroda dla pracownika samorządowego

Jestem zastępcą dyrektora w jednostce budżetowej. Obecnie moje wynagrodzenie to wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny oraz premia regulaminowa nie przekraczająca łącznie czterokrotności (...)

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Jak kształtuje się nagroda jubileuszowa nauczyciela za straż pracy? Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela została uregulowana w art. 47 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem za wieloletnią (...)

Koszty uzyskania nagrody jubileuszowej

Koszty uzyskania nagrody jubileuszowej

Pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej 23-07-2009, wypłata nastąpiła 09-08-2009r w układzie zbiorowym mamy zapis :\"wypłaty wynagrodzeń dokonuje się do dnia 10-tego następnego m-ca po (...)

Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

Mój zakład przejął pracowników na podstawie art. 23 k.p. w dniu 1 marca 2002 r. Czy obliczając nagrodę jubileuszową liczyć powinnam luty jako cały miesiąc czy 28 dni? Nagroda jubileuszowa jest (...)

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Nagroda jubileuszowa a przejście na emeryturę

Jestem nauczycielką. Czy mogę otrzymać nagrodę jubileuszową za 40 lat gdy mam 39 lat i 6 miesięcy pracy? W bieżącym roku wybieram się na emeryturę. Nagroda jubileuszowa może być przewidziana (...)

Definicje wynagrodzenia brutto i netto

Definicje wynagrodzenia brutto i netto

Czy istnieje wiążąca w praktyce sądowej definicja wynagrodzenia (dochodów) brutto i netto? Czy tez są to pojęcia \"płynne\" tzn. czy za dochód netto można przyjąć dochód brutto pomniejszony (...)

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Wynagrodzenie reprezentanta upadłego

Sąd Rejonowy na posiedzeniu przyznał reprezentantowi upadłego comiesięczne wynagrodzenie z datą początkową. Kto wypłaca to wynagrodzenie, czy wynagrodzenie jest wypłacane do końca upadłości, (...)

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Wynagrodzenie za dyżury lekarskie

Jestem pracownikiem Publicznego Samodzielnego ZOZ-u. Mam wykształcenie wyższe techniczne, jestem zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta i zajmuję się naprawą sprzętu medycznego, przede wszystkim (...)

Czy do nagrody trzynastki liczy się średnie łączne wynagrodzenie

Czy do nagrody trzynastki liczy się średnie łączne wynagrodzenie

Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy i jest kwotą zmienną. Mam (...)

Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2006 r. do 4 grudnia 2006 r. Wcześniej chorował i otrzymał wynagrodzenie (...)

Kara upomnienia a nagroda roczna

Kara upomnienia a nagroda roczna

W zakładowym Regulaminie wynagradzania jest zapis o przyznawaniu przez Pracodawcę rocznej nagrody m. in. za nienaganną pracę przez cały rok. Jeden z pracowników otrzymał na piśmie karę upomnienia (...)

Premia dla pracownika

Premia dla pracownika

Zarząd firmy przyznaje dodatkowe premie za zakończenie roku obrotowego w firmie wybranym pracownikom.Czy pracodawca może wypłacać premię nieujętą w umowie o pracę, na zasadzie docenienia wysokiej (...)

Nagroda w konkursie

Nagroda w konkursie

Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Obecnie zrobiłem konkurs dla odwiedzających moje stanowisko na targach. Losowana będzie nagroda - telewizor LCD 42cale. Sporządziłem regulamin konkursu, telewizor zaksięgowałem (...)

Wysokość nagrody jubileuszowej

Wysokość nagrody jubileuszowej

Proszę o podanie podstawy wymiaru stażu pracy oraz innych okresów, które wlicza się do nagrody jubileuszowej w jednostkach budżetowych. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia (...)

FORUM PRAWNE

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy.

Art.23 1 & 3 k.p zmiana pracodawcy. Dziś dostałem od pracodawcy zawiadomienie, że zgodnie z art.23 1 & 3 k.p z dniem 19.01.2003 część zakładu pracy w którym pracuję przechodzi na inny podmiot (...)

NAGRODA JUBILEUSZOWA

NAGRODA JUBILEUSZOWA Zakład pracy w,którym pracuję wypłaca nagrodę za 15,20 i 25 lat pracy. Mnie jednak pominięto,ponieważ w dniu w,którym mijało mi 15 lat od rozpoczęcia pracy przebywałem na (...)

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE A NAGRODA JUBILEUSZOWA

ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE A NAGRODA JUBILEUSZOWA Chciałbym się dowiedzieć czy okres pobierania świdczenia przedemerytalnego wliczany jest do okresu pracy za który przysługuje nagroda jubileuszowa?Nadmieniam (...)

Poradźcie...

Poradźcie... Proszę o radę... Żyłam w chorym związku - nie będę się na ten temat rozpisywała, bo to już na szczęście przeszłość. We wrześniu 98 r. odeszłam od męża zabierając dziecko. (...)

Odzyskanie wynagrodzenia - egzekucja komornicza i upadłość firmy

Odzyskanie wynagrodzenia - egzekucja komornicza i upadłość firmy Witam wszystkich, Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc prawną w sprawie odzyskania wynagrodzenia (członka mojej rodziny, umowa (...)

Nagroda Jubileuszowa -Szkoła prywatna ---> Państwowa.

Nagroda Jubileuszowa -Szkoła prywatna ---> Państwowa. Witam. Prosiłbym o poradę w sprawie nagrody jubileuszowej za skończenie 25 lat pracy osoby które miały podobną sytuację lub są w stanie (...)

Cz należy mi się nagroda jubileuszowa?

Cz należy mi się nagroda jubileuszowa? Cz należy mi się nagroda jubileuszowa? W tym roku skończyłem Lącznie 30 lat pracy.W latach 90 na okres 2 lat rozwiązałem umowę o pracę i oteorzyłem własną (...)

jak napisac podanie o nagroda jubileuszowa?

jak napisac podanie o nagroda jubileuszowa? jak napisac podanie o nagroda jubileuszowa?

Najniższe wynagrodzenie

Najniższe wynagrodzenie Potrzebuje dowiedziec sie jakie jest najnizsz wynagrodzenie ustalone przez Ministra Finansow. Gdzie moge znlesc takie informacje i na co sie powolywac. Pozdrawiam (pinto) Najniższe (...)

Kwota najniższa krajowa 2012 brutto.

Kwota najniższa krajowa 2012 brutto. Czy kwota najniższej brutoo na przyszły rok to 1600zł? Właśnie coś takiego się dowiedziałem od kolegi z pracy, nie moge jednak tej informacji znalezc na necie. (...)

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie Chcę zatrudnić osoby do zberania wpisów do katalogu. Jest kilka rodzajów wpisów a co za tym idzie różne prowizje od nich (liczbowa a nie procentowa). Czy mogę to ująć w umowie (...)

wypadek w pracy a wynagrodzenie

wypadek w pracy a wynagrodzenie Witam! Zatrudniona bylam na trzymiesieczny okres probny. Przepracaowalam miesiac i kilka dni - po czym 26 kwietnia mialam wypadek w pracy - skrecilam noge. Dostalam zwolnienie (...)

Wynagrodzenie prowizyjne

Wynagrodzenie prowizyjne Jak mogę zatrudnić osobę, której wynagrodzenie zależne będzie od wysokości sprzedaży? Czy możliwe jest zawarcie umowy o dzieło? Chciałam ominąć obowiązek płacenia (...)

Nagroda finansowa z USA, a rozliczenie podatkowe

Nagroda finansowa z USA, a rozliczenie podatkowe Jestem pracownikiem polskiej firmy, z którą mam podpisaną umowe o pracę. od 2013 roku. W połowie 2018 r. pewnej firmie zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych (...)

nagroda jubileuszowa

nagroda jubileuszowa Pracownik miał 19 letni staż pracy w lutym 2013 udokumentował wyższy staz pracy ( + 8 lat pracy w gospodarstwie rolnym) czyli Na dzień dzisiejszy ma 27 lat i 6 mies. lat pracy. (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

Obciążenie obowiązkiem podatkowym zwycięzcy konkursu

Obciążenie obowiązkiem podatkowym zwycięzcy konkursu Witam, ostatnio w konkursie internetowym wygrałem nagrodę rzeczową. Organizator konkursu obciążył obowiązkiem uregulowania podatków zwycięzców. (...)

Porady prawne