Negatywne rozstrzygnięcie reklamacji

Pytanie:

W sklepie internetowym klient zgłosił reklamację. Reklamowany przedmiot jest uszkodzony w taki sposób, że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że klient dokonał celowego zniszczenia przedmiotu. Na jakiej podstawie sklep może rozpatrzyć reklamację negatywnie?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Negatywne rozstrzygnięcie reklamacji

Zgodnie z art. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Jest to szczególne domniemanie prawne chroniące dodatkowo konsumenta. Nie oznacza ono oczywiście, że sprzedawca musi zawsze w takim wypadku rozpatrzyć reklamację pozytywnie. Obalenie powyższego domniemania może nastąpić wszelkimi środkami dowodowymi. Sprzedawca może uwolnić się od odpowiedzialności, obalając ustawowe domniemanie na przykład przez wykazanie niewłaściwego lub niezgodnego z dołączoną instrukcją korzystania z rzeczy przez konsumenta, a także - w określonych wypadkach - naruszenia fabrycznych zabezpieczeń (np. plomb), o ile mają one wpływ na użyteczność towaru (R. Stefanicki, Ochrona konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, wyd. Zakamycze 2006 r. Str. 204). W opisywanej sytuacji kupujący mógłby też na przykład wykazywać, iż uszkodzenie przedmiotu wynika z umyślnego działania kupującego.

Porady prawne

Upływ 6-miesięcznego terminu nie uprawnia sprzedawcy do odmowy uznania reklamacji za zasadną. Po upływie 6 miesięcy  po prostu ciężar dowodu, że rzecz była niezgodna z umową w chwili wydania przechodzi na kupującego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne