Niemożność doręczenia pisma

Pytanie:

"Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Wysyłam list za potwierdzeniem odbioru do niesolidnego kontrahenta, który nie odbiera takiej przesyłki, będąc świadomym co tam się może znajdować i od kogo pochodzi. Czy mogę czynność wysłania oświadczenia woli zlecić osobie trzeciej, której w tej sprawie udzieliłbym pełnomocnictwa? Czy oświadczenie woli podpisane przez osobę upoważnioną i wysłane z innego adresu niż mój rodzi takie same skutki prawne i ma tę samą moc dowodową przed sądem?"

Odpowiedź prawnika: Niemożność doręczenia pisma

W opisywanej sytuacji nie jest potrzebne wykonywanie procedury doręczenia opisywanej w pytaniu. List polecony wysłany przedsiębiorcy na adres ujawniony w krajowym rejestrze sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli ta osoba nadal prowadzi działalność) powinien zostać uznany za doręczony.

Za doręczony należy uznać bowiem list polecony, gdy na potwierdzeniu odbioru znajduje się adnotacja, że adresat odmówił przyjęcia przesyłki (ze względu na fakt, że odbiorca miał możliwość zapoznanie się z treścią listu).

Jeżeli natomiast adresat nie podejmuje przesyłki, która jest mu tylko dwukrotnie awizowana (nie oświadcza, że nie przyjmie przesyłki, tylko jej nie odbiera) to to za datę doręczenia pisma w takim przypadku jest uważana data, w której upłynął termin do jego odbioru (tak m. in. uchwała 7 sędziów SN z 10 maja 1971 r., sygnatura III CZP 10/71, opubl. w OSNCP 1971, nr 11, poz. 187).

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika