Nieopłacanie składek przez pracodawcę a staż pracy

Pytanie:

"Pracownik dowiedział się po ok. 2 latach pracy (umowa na czas nieokreślony), że pracodawca składał deklaracje ZUS, ale nie opłacał należnych składek. Dodatkowo pracownik chce za 1 miesiąc rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron, gdyż chce zmienić miejsce pracy. Co można zrobić by wymóc na pracodawcy zapłacenie zaległych składek? Czy ten okres pracy gdy nie były płacone składki, mimo składanych deklaracji ZUS będzie się liczył pracownikowi do stażu pracy? Jakie ma to znaczenie dla naliczania emerytury?"

Odpowiedź prawnika: Nieopłacanie składek przez pracodawcę a staż pracy

Składki na ZUS opłaca w części pracodawca, a w części sam pracownik. Stąd potrącanie przez pracodawcą z wynagrodzenia kwot na opłacanie składek ZUS i późniejsze ich nieodprowadzanie jest karalne. W omawianej sytuacji radzę jak najszybciej zwrócić się do ZUS z informacją o nieodprowadzaniu przez płatnika składek i jednoczesnym wnioskiem o pokrycie brakującej części przez Skarb Państwa. Niestety Skarb Państwa może uzupełnić jedynie za ostatnie 6 miesięcy. Jednocześnie ZUS rozpocznie postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia zaległych składek od nierzetelnego pracodawcy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika