Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

Pytanie:

Czy powołując się na art 130 par. 8 KSH można zawrzeć w statucie spółki komandytowo-akcyjnej sformułowanie, które znosi obowiązek protokołowania przebiegu walnego zgromadzenia akcjonariuszy lub też ustanawia obowiązek protokołowania bez konieczności udziału notariusza? Czy wspomniane regulacje mogą być zaliczone do kwestii organizacji walnego zgromadzenia akcjonariuszy?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.2.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Notariusz a zgromadzenie sp. komandytowo-akcyjnej

Art. 130 par. 8 kodeksu spółek handlowych przewiduje, że statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać również uwzględniać organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej. Regulacja ta nie musi przybierać bardzo szczegółowego, kazuistycznego niemal charakteru, lecz winna zawierać zasady zwoływania i procedowania danego organu. Nie eliminuje ona zatem konieczności utworzenia w spółce wewnętrznego regulaminu urzędowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy czy też rady nadzorczej, o ile jest utworzona.

Na mocy odesłania z art. 126 par.1 pkt 2 psh, uregulowania dotyczące walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej spółki winny opierać się na przepisach ksh odnoszących się do spółki akcyjnej. Art. 421 ksh przewiduje zaś, iż uchwały walnego zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Na tej podstawie należy uznać, iż sam przebieg walnego zgromadzenia nie musi być zawarty w protokole sporządzonym przez notariusza, jednak trudno uzasadnić zasadność rozdzielenia czynności dokumentowania przebiegu zgromadzenia i podejmowanych tam uchwał, skoro obecność notariusza jest niezbędna do sporządzenia protokołu dokumentującego podjęte przez zgromadzenie uchwały.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: