Obliczanie odsetek ustawowych

Pytanie:

Roszczenie w wysokości 400 zł jest wymagalne do 15.12.2004 r. Odsetki ustawowe do 09.01.2005 wynosiły 12,25%, potem od 10.01.2005 do 14.10.2005 - 13,5%, a od 15.10.2005 - 11,5%. Wierzyciel liczy i podaje kwotę do egzekucji 18.01.2008 r. Od którego dnia i jak policzyć odsetki ustawowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.1.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obliczanie odsetek ustawowych

Na wstępie należy wyjaśnić, że nie jest prawidłowe określenie, jakoby kwota podana w pytaniu była wymagalna do określonego terminu. Wymagalność oznacza stan, w którym wierzyciel ma prawo skutecznie żądać spełnienia świadczenia od dłużnika. W przypadku określenia terminu spełnienia świadczenia przez dłużnika, roszczenie staje się wymagalne wraz z upływem tego terminu. W przypadku opisanym w pytaniu stan wymahalności roszczenia nastąpi z dniem 16 grudnia 2004 r. Od tego dnia wierzycielowi przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

Obliczenie odsetek ustawowych od kwoty 400 zł winno nastąpić w ten sposób, że najpierw należy obliczyć odsetki ustawowe od tej kwoty od dnia 16 grudnia 2004 r. do 9 stycznia 2005 r. według stopy 12,25 % (będzie to kwota 3,36 zł), potem od 10 stycznia 2005 r. do 14 października 2005 r. wedle stopy 13,5 % (41,13 zł), potem od 15 października 2005 r. do 18 stycznia 2008 r. wedle stopy 11,5 % (104,10 zł). Na dzień 18 stycznia 2008 r. odsetki ustawowe za opóźnienie wyniosą 148,59 zł.

Pomimo wszczęcia postępowania egzekucyjnego, odsetki nadal biegną, aż do spełnienia świadczenia.

Jeżeli obliczenie to ma służyć złożeniu wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji, działanie takie nie jest konieczne. We wniosku wystarczy zawarcie sformułowania, że wierzyciel domaga się od dłużnika kwoty 400 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 16 grudnia 2004 r. do dnia zapłaty. Komornik obliczy wówczas samodzielnie kwote odsetek na dzień złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji oraz dzienną stawkę odsetek ustawowych za czas opóźnienia po tej dacie. Egzekwując świadczenie od dłużnika komornik będzie związany tymi kwotami.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: