Obowiązek gromadzenia dokumentacji pracownika

Pytanie:

Prowadzę sprawy kadrowe w firmie. Każdemu pracownikowi, którego przyjmuję i zwalniam, wręczam dokument ZUA i ZWUA. Pracownik ma wtedy pewność, że jest zgłoszony lub wyrejestrowany z ubezpieczeń społecznych. Pracodawca zarzucił mi, że skoro mamy takie dokumenty wydrukowane w dokumentacji firmy, to po co drukuję jeszcze dla pracownika? Czy pracodawcy ma obowiązek przekazywać takie dokumenty pracownikowi?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek gromadzenia dokumentacji pracownika

Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych oraz wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych pracownika dokonuje się na drukach ZUA i ZWUA. Druki te należy wypełnić i złożyć w właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku zarejestrowania pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz w terminie 7 dni od momentu powstania obowiązku wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń społecznych. Pracodawca nie ma obowiązku wydawania tych druków także pracownikowi, którego zgłoszenia te dotyczą. Ma on jednak obowiązek wynikający z art. 94 ust. 9a Kodeksu pracy prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Obowiązkiem tym objęte jest też gromadzenie dokumentacji zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników z ubezpieczeń społecznych. Brak przepisu, który nakazywałby doręczanie tych dokumentów także pracownikowi. Żaden jednak przepis nie zabrania pracodawcy przekazywać pracownikowi tych dokumentów, więc od decyzji pracodawcy zależy, czy te dokumenty będą wydawane pracodawcy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

ekantor

11.2.2019 przez: lolita2

Chorobowe a ZUS

10.2.2018 przez: -