Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

Pytanie:

Osoba nie posiadająca żadnego obywatelstwa - apatryda (zrzekła się obywatelstwa polskiego i nie otrzymała niemieckiego, stale zamieszkała na terenie Niemiec (od 20 lat), występuje z oskarżeniem prywatnym o czyn z art. 212 paragraf 1 k.k. przeciwko obywatelowi Polski. Czy na mocy prawa międzynarodowego i polskiego jest dopuszczalne powództwo prywatnoskargowe apatrydy, to jest o czyn z art 212 par1 k.k.?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.2.2007

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ochrona bezpaństwowca w postępowaniu karnym

Ochrona dobrego imienia i czci jest jednym z fundamentalnych praw człowieka a prawo do dochodzenia ochrony tego prawa przed sądami powszechnymi jest zagwarantowane bez względu na fakt posiadania obywatelstwa. Jest to standard wynikający m.in. z wiążących Polskę w tym zakresie umów międzynarodowych tj. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Jeśli zatem na szkodę osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego zostało popełnione przestępstwo i zachodzą przesłanki do objęcia tego czynu polską ustawą karną oraz kognicją polskich sądów to nie ma podstaw do odmówienia takiej osobie ochrony.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wiza do polski dla męża obcokrajowca

8.6.2010 przez: scherii

APARTYDA czyli BEZPAŃSTWOWIEC

29.1.2007 przez: -

Jak "wydostać" się z Polski

15.9.2006 przez: kasiator